Home Rreth Nesh Partneret e Sigmes Shėrbimi i Klientit Pensionet Private Kontakt
BESIMI JUAJ, DETYRIMI YNE
Të rejat:   Bashkimi i kompanive Sigma VIG sh.a dhe Interalbanian VIG sh.a    
Vienna Insurance Group
Wiener Städtische Versicherungsverein


SIGMA E-MAIL

Kartoni Jeshil


Kartoni jeshil është një policë sigurimi, e cila garanton mbulimin e përgjegjësisë së mbajtësit të mjetit motorrik për dëmtimet materiale apo shëndetësore të shkaktuara nga përdorimi i këtij mjeti jashtë territorit shqiptar.

Paj isja me një policë të tillë është e detyrueshme për të gjitha automjetet e targuara në Shqipëri dhe që udhëtojnë jashtë territorit shqiptar.

Periudhat e mbulimit me sigurim variojnë nga 15 ditë (minimumi) deri në një vit. Primet e sigurimit gjithashtu variojnë në bazë të ditëve të mbulimit nga 40 Euro deri në 400 Euro.

©1999-2014 SIGMA - Pjesë e Vienna Insurance Group Adresa: Rr "Komuna e Parisit", Pall. Lura, P.O.B. 1714, Tirane Tel: +3554258254, Fax: +3554258254, E- mail: info@sigma-al.com